HomeCiekaweBezpieczeństwo w zakładach pracy – jak o nie dbać?

Bezpieczeństwo w zakładach pracy – jak o nie dbać?

Bezpieczeństwo w zakładach pracy – jak o nie dbać?

Bezpieczeństwo higieny pracy to jedno z najważniejszych zagadnień związanych z codzienną pracą w każdym miejscu, w którym zatrudnieni są pracownicy. Zazwyczaj każdy z pracowników ma obowiązek przejść szkolenie BHP z zasad bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pożarowego, jednak w praktyce szkolenia te niewiele mają wspólnego z praktyczną wiedzą.
Olbrzymia ilość wypadków w miejscach pracy każe po raz kolejny przedefiniować sposób, w jaki prowadzone są szkolenia i respektowana zdobyta wiedza po ich odbyciu. Obecnie szkolenie w teorii powinno trwać ok. 3-4 godzin. W praktyce jednak inspektorzy BHP przeprowadzają je w kilkanaście minut i zaliczają teksty wiedzy bez względu na ich wynik. Przyzwolenie na ten proceder wyrażają zarówno inspektorzy BHP, pracodawcy, jak i sami pracownicy.
Efektem tej sytuacji są osoby nieznające zasad pierwszej pomocy oraz takie, które nie wiedzą jak w bezpieczny sposób obsługiwać konkretne urządzenia i maszyny przemysłowe.

Jakie zabezpieczenia stosuje się w miejscach pracy?

Jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pracy są stroje ochronne oraz urządzenia zwiększające bezpieczeństwo. Ubrania ochronne są przypisywane dla poszczególnych stanowisk na podstawie oceny inspektora BHP. Pracodawca ma za zadanie zapewnić nieodpłatnie elementy stroju ochronnego wskazane przez inspektora dla pracownika. Najczęściej są to kaski, maseczki ochronne, kombinezony robocze, rękawice robocze oraz lateksowe. Innymi elementami odzieży są : obuwie ochronne, okulary ochronne, fartuchy ochronne i wiele innych.
W przypadku miejsc takich jak zakłady przemysłowe czy kopalnie konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń i wentylacji. Kopalnie zagrożone są wybuchami poprzez zbieranie się metanu. Aby zminimalizować to ryzyko stosowane są wentylatory przeciwwybuchowe. Jedne z najlepszych oferuje producent wentylatorów Planetfan.

dev@dinusiek.pl