HomeBiznesBiuro rachunkowe – Zakres usługi oferowanych przez biura rachunkowe

Biuro rachunkowe – Zakres usługi oferowanych przez biura rachunkowe

Biuro rachunkowe – Zakres usługi oferowanych przez biura rachunkowe

Oferta wrocławskich biur rachunkowych jest bardzo szeroka. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i zakresu powierzonych zadań prezentują one różnego rodzaju pakiety usług.

Jednoosobowe działalności gospodarcze

Biuro rachunkowe świadczy usługi dla różnych podmiotów. Należą do nich również osoby, które prowadzą działalność samodzielnie. Ze względu na mały stopień skomplikowania prowadzonych rozliczeń usługi biura często ograniczają się do prowadzenia odpowiednich ewidencji.
W tym przypadku wszelkie rozliczenia i sprawy z instytucjami państwowymi klienci załatwiają osobiście. Ich rola polega głównie na przekazywaniu otrzymanych od pracowników biura rozliczeń i samodzielnym dokonywaniu wpłat na poczet składek do ZUS czy podatków.

Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników

W przypadku większych firm, które zatrudniają pracowników rola biura rachunkowego jest zazwyczaj szersza. Oprócz standardowych działań pracownicy biura prowadzą rozliczenia i ewidencje związane z zatrudnionymi w firmie osobami.
Poza rozliczeniami do zadań biura należeć będą również obowiązki związane z naliczaniem urlopów i obsługą zwolnień lekarskich. Ponadto biuro rachunkowe prowadzi akta osobowe pracowników w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy.

Relacje z instytucjami państwowymi

Bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej możliwe jest skorzystanie z szerszego zakresu usług. Praktycznie każde biuro rachunkowe we Wrocławiu oferuje możliwość reprezentowania klienta przed organami podatkowymi czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Usługi takie polegają nie tylko na prowadzeniu rozliczeń, składaniu deklaracji podatkowych i rozliczeniowych, ale również występowanie poprzez pełnomocnictwo przed instytucjami państwowymi z różnego rodzaju wnioskami.
Zadania takie mogą obejmować na przykład staranie się o rozłożenie na raty należności podatkowych czy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne czy wnioskowanie o zwrot nadpłaconych kwot podatku czy składek. W takim przypadku pracownik biura może działać w imieniu klienta w wyznaczonym lub pełnym zakresie.
Materiały do tekstu udostępniło Biuro rachunkowe Taxmentor Katowice

dev@dinusiek.pl