HomeBiznesJakie będzie oblicze polskiego internetu w kwestii prawa autorskiego?

Jakie będzie oblicze polskiego internetu w kwestii prawa autorskiego?

Jakie będzie oblicze polskiego internetu w kwestii prawa autorskiego?

26 marca 2019 roku przyjęto ustawę tak zwaną ACTA 2, która budzi nie małe kontrowersje wśród internautów i wydawców serwisów internetowych. Czemu tutaj pochylić się nad tym problemem wskazać argumenty przemawiające za jego wprowadzeniem a także o tym o czym możemy niedalekiej przyszłości zapomnieć.

 

Ponad półrocznych ustaleniach negocjacjach Parlament Europejski przyjął najnowszą wersję projektu dyrektywy o prawie autorskim na rynku cyfrowym. Losowanie było dość wyrównane i warto podkreślić że demokracja jako niedoskonały system rządzenia znowu dała się tutaj we znaki. Za przejściem projektu głosowało 60% eurodeputowanych, a za jego obaleniem ponad 30%. 36 osób wstrzymało się od głosu.

 

Obecnie trwa etap do zatwierdzania decyzji Parlamentu Europejskiego, akceptacja będzie opublikowana w dzienniku urzędowym i dopiero wtedy wejdzie w życie. Wtedy urzędy krajowe będą miały 2 lata na transpozycje ustawy do swoich wewnętrznych przepisów. Jesteśmy ciekawi tego jak przebiegać będzie działanie internetu w Polsce, nie ukrywamy że martwi nas tak możliwej centralizacji internetu.

 

Rzecznik patentowy Jacek Czabajski (kancelraia www.traset.pl) wypowiada się na ten temat w bardzo neutralnym tonie. Z jednej strony ochrona praw własności intelektualnej z bardzo ważną kwestią które nie można powtarzać i tutaj metody zabezpieczenia szczególnie treści cyfrowych powinny być łatwiejsze. Drugiej strony jeżeli każdy może zgłosić naruszenie prawa autorskiego może to sparaliżować internet a przynajmniej niektóre jego części z uwagi na perfidnym aktywność osób działających na czyjeś zlecenie. Naszym zdaniem ogłoszenia powinny trafiać do podmiotu którego prawa są naruszane następnie on powinien wydawać orzeczenie w tej sprawie czy zablokować treści czy nadal emitować.

dev@dinusiek.pl