HomeTechnologiaKlasyfikacje magazynów

Klasyfikacje magazynów

Klasyfikacje magazynów

Magazyny można podzielić bardzo różnie, w zależności od obranych kryteriów. Bierze się pod uwagę pełnione zadania i funkcje. Ale także rolę, jaką dany magazyn odgrywa w logistyce czy w całym procesie wytwarzania. Pod uwagę bierze się także samo funkcjonowanie magazynu oraz typ gromadzonych w nim zapasów.

Przykładowe rodzaje magazynów

Wyróżnia się na przykład magazyny przemysłowe, handlowe i spedycyjne. Biorąc pod uwagę przeznaczenie w logistyce wyróżnia się magazyny zaopatrzenia, zbytu, produkcji, inwestycyjne. Można także wziąć pod uwagę rodzaj przechowywanych towarów. Wówczas magazyny podzieli się na magazyny odpadów, złomu, węgla czy materiałów wybuchowych.

Cele logistyczne pełnione przez magazyny

Magazyny mogą pełnić cele logistyczne. Podstawowym przeznaczeniem magazynów jest gromadzenie zapasów. Odpowiednie przechowywanie towarów wpływa natomiast na płynność procesów wytwarzania. Ważna jest tutaj odpowiednia organizacja przestrzeni.
Bardzo ważną funkcją pełnioną przez magazyny jest także łączenie wyrobów. Magazyny po prostu umożliwiają pakowanie produktów i ich sprawne kompletowanie. Dobra organizacja pracy na takim magazynie stanowi podstawę.
Obok łączenia  wyrobów magazyny także mogą skupiać się na rozdzielaniu wyrobów. Stają się wówczas centrum sortowania i kierowania towarów do docelowych odbiorców. W takiej przestrzeni magazynowej nie przechowuje się zapasów, ale je wyłącznie sortuje.
Bardzo ważne są także magazyny dystrybucyjne, przyczyniające się do szybszej realizacji zamówienia. Ułatwiają one komunikację z klientem oraz skupiają się na samym procesie dostaw do poszczególnych klientów.
Firma Fluiconnecto, której specjalnością jest m.in. hydraulika siłowa, zakuwanie przewodów, mechanika, utrzymanie ruchu – zapewnia wsparcie także dla branży logistyki i przeładunku.

dev@dinusiek.pl