HomeBiznesOC biura rachunkowego – jak działa?

OC biura rachunkowego – jak działa?

OC biura rachunkowego – jak działa?

Każde biuro księgowe ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Jest to standardowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które wyrządziło się na skutek prowadzenia działalności. Dla każdego klienta takie ubezpieczenie to bezpieczeństwo. Warto jednak wiedzieć jak takie ubezpieczenie dokładnie działa i czego nie obejmuje.

OC nie obejmuje

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje wszystkich przypadków. Należy być tego świadomym. Po pierwsze ubezpieczenie nie obejmuje wszelkich szkód jakie zostały wyrządzone w czasie kiedy biuro rachunkowe utraciło prawo do wykonywania swojej działalności. Po drugie, i jest to bardzo ważne, ubezpieczenie OC nie obejmuje wszelkiego rodzaju kar umownych. Wymienić należy także sytuacje wynikające z działań wojennych, stanu wyjątkowego, zamieszek czy rozruchów. Szkody powstałe z powodu takich sytuacji także nie są objęte ubezpieczeniem OC.

Niestety to jeszcze nie wszystkie sytuacje, których nie obejmuje ubezpieczenie posiadane przez biuro rachunkowe. Ubezpieczenie nie jest wiążące także w sytuacjach polegających na błędnym obliczeniu wynagrodzeń czy różnego rodzaju składek.

OC obejmuje

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje jednak oczywiście wiele istotnych rzeczy. Zaliczyć można do nich wszelkie kwestie związanie z wyliczaniem podatku VAT, wyliczaniem podatku dochodowego oraz wszelkich podatków rocznych.

Ubezpieczenia dodatkowe
Jak widać ubezpieczenie nie obejmuje wszystkich błędów jakie może popełnić biuro księgowe. Wybierając zatem biuro do współpracy warto jest sprawić czy posiada ono dodatkowe ubezpieczenia. Mowa tutaj o ubezpieczeniu nadwyżkowym oraz uzupełniającym. Są to ubezpieczenia dzięki, którym zarówno właściciel biura rachunkowego oraz jego klienci mogą czuć się dużo bezpieczniej. Dzięki tym ubezpieczeniom możliwa jest wypłata odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody, której nie obejmuje standardowe ubezpieczenie OC.

Wystąpienie szkody

Działania jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia szkody nie różnią się od tych jakie występują w przypadku innych działalności objętych ubezpieczeniem OC. Szkodę należy po prostu zgłosić ubezpieczalni i poczekać na rozpatrzenie wniosku.

Jak sprawdzić czy biuro posiada ubezpieczenie? Takie informacje najczęściej znajdują się na stronach internetowych biur rachunkowych. Można w internecie wpisać frazę biuro rachunkowe Katowice ubezpieczenie oc, a otrzymamy listę stron www biur księgowych, na których znajdziemy wszelkie potrzebne informacje.

dev@dinusiek.pl