HomeTechnologiaPozwolenie na użytkowanie hali

Pozwolenie na użytkowanie hali

Pozwolenie na użytkowanie hali

Hale przemysłowe to nieodłączny element produkcji i magazynowania dużej ilości towaru. Spełniają one wiele funkcji i znacznie ułatwiają pracę. Co jednak gdy zdecydujemy się wybudować własną halę ? To doskonałe posunięcie pod względem inwestycji, ale aby zacząć w niej prace — potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie. Jest to jeden z dwóch rodzajów możliwości uzyskania pozwolenia na uruchomienie tego budynku. W tym artykule odpowiadamy na pytania, w jakich sytuacjach stosuje się tę możliwość oraz na jakiej zasadzie ona funkcjonuje.
 

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na użytkowanie hali ?

Pozwolenie na użytkowanie hali jest potrzebne, jeśli budynek będzie służył jako hala przemysłowa — np. jako hala produkcyjna i będą tam produkowane opony lub żywność. Kolejna sytuacja, w której takie pozwolenie jest potrzebne to wykorzystanie hali do celów handlowych lub gastronomicznych. W tych wszystkich wypadkach należy zwrócić się do nadzoru budowlanego o wydanie pozytywnej opinii.
 

Formalności

Aby móc złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie hali trzeba przedstawić stosowne dokumenty. Są to min. Dokumentacja geodezyjna, protokoły badań i sprawdzeń, oryginał dziennika budowy, potwierdzenie odbioru wykonania przyłączy czy oświadczenie kierownika budowy o zgodności. Jeśli do otwarcia obiektu była potrzebna zgoda np. straży pożarnej czy państwowej inspekcji sanitarnej, również takie dokumenty należy dołączyć do wniosku.
Wszystkie wymagane dokumenty znajdują się w ustawie — jest to art. 57 prawa budowlanego. Jeśli wniosek będzie niekompletny, nadzór budowlany zgłosi zastrzeżenia i da szansę na uzupełnienie brakujących elementów.
 

Jak uzyskać takie pozwolenie ?

Cały proces uzyskiwania takiego pozwolenia rozpoczyna się od złożenia wniosku przez inwestora do nadzoru budowlanego. W ciągu 21 dni od daty powiadomienia organu urząd musi przeprowadzić kontrolę i zadecydować o wyniku. Kontrola polega ona na sprawdzeniu, czy budynek spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa, czy został zbudowany zgodnie z projektem i przepisami. W trakcie kontroli obecny musi być również inwestor. Pozwolenie na użytkowanie zostanie wydane w momencie, kiedy nadzór uzna, że hala spełnia wszystkie kryteria i może zacząć funkcjonować.
 

Czy jest inna droga?

Jeżeli dobrze wybierzemy wykonawcę i naszą budowę poprowadzi firma 360, czyli taka, która zajmuje się wykonawstwem i reprezentacją inwestora na przestrzeni całej inwestycji (przykładem takiej firmy jest firma Amwin) to ominą nas wszelkie prace papierkowe i urzędowe.

dev@dinusiek.pl

https://warshipsband.com https://chuck.com.pl https://datoura.org