HomeBiznesSzkolenia teoretyczne i praktyczne

Szkolenia teoretyczne i praktyczne

Szkolenia teoretyczne i praktyczne

Choć większość szkoleń kadrowych dzieli się na teoretyczne i praktyczne, w istocie jedne i drugie nie różnią się od siebie aż tak bardzo. Wszak w obu przypadkach nadrzędnym celem takiego kursu jest zdobycie wiedzy, którą można później wykorzystać w praktyce.

Teoria i praktyka

Każdy rodzaj szkolenia kadrowego ma dwa oblicza. Pierwsze z nich, to teoria, drugie zaś – praktyka. W zależności od obszaru, którego szkolenie dotyczy, ważniejsza jest jedna lub druga. Nie oznacza to, jednak, że można z którejś z nich zrezygnować. Można to przedstawić na prostych przykładach.
Przykłady te pozwolą wykazać, że tak naprawdę nie ma kursów składających się jedynie z teorii, tak jak i nie ma takich, które teorię zupełnie by pomijały. Podobnie jest z praktyką, która zawsze musi być obecna w planie szkolenia.

Teoretycznie teoria

W przypadku gdy podstawowym celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z jakimiś zagadnieniami natury prawnej lub administracyjnej, wydawałoby się, że decydujące znaczenie ma część teoretyczna. Tymczasem po odbyciu szkolenia pracownicy wrócą do swoich firm i będą musieli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Oznacza to że nie można w trakcie kursu pominąć również części praktycznej. Trzeba przećwiczyć różne sytuacje i pokazać jak można wykorzystać materiał, z którym zapoznajemy się w trakcie kursu.

Praktycznie praktyka

Dokładnie tak samo wygląda sprawa w przypadku kursów nastawionych na zdobycie jakichś umiejętności praktycznych. Wprawdzie chodzi w nich przede wszystkim o wyjaśnienie kolejności działań, które trzeba wykonać, oraz o przećwiczenie ich w praktyce, jednak i tu nie można się obyć bez teorii. Wszelkie szkolenia kadrowe zakładające wykorzystanie jakichś umiejętności lub narzędzi w trakcie pracy muszą poruszać również zagadnienia prawne, związane z ich użytkowaniem. Dotyczy to nie tylko kwestii bezpośrednio związanych z popełnianiem wykroczeń przez niewłaściwe wykonywanie określonych czynności, ale jest też związane z bezpieczeństwem pracownika, osób przebywających w jego otoczeniu, lub tych, którzy będą korzystali z efektów jego pracy.
Tekst powstał we współpracy z firmą WLR – szkolenia kadrowe

dev@dinusiek.pl