HomeCiekaweUprawnienia do 1kv

Uprawnienia do 1kv

Uprawnienia do 1kv

Rynek pracy oferuje znalezienie zatrudnienia w branży elektrycznej. Swoich sił spróbować może w zasadzie każdy. Pierwszym krokiem do tego, by stać się w przyszłości elektrykiem, jest zdobycie stosownych uprawnień. Takie kwalifikacje uzyskać można poprzez zdobycie uprawnień elektrycznych.

Kto może wziąć udział w kursie

Żeby stać się uczestnikiem takiego kursu, należy spełnić jedynie dwa podstawowe warunki. Są nimi: uzyskanie pełnoletniości oraz wykształcenie na poziomie podstawowym. Nie jest w tym przypadku potrzebne wykształcenie techniczne lub elektryczne, zdobyte w szkołach o tego rodzaju profilach.
Kurs dający uprawnienia elektryczne, organizowany jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddziały znaleźć można w miastach powiatowych. Jego koszt należy szacować na kwotę 150 zł. Nie jest to jednak koszt jednorazowy, iż zdobyte uprawnienia do 1kv, należy odnawiać co 5 lat.

Jaką wiedzę można uzyskać na kursie

Na kursie zdobyć można wiedzę dotyczącą uprawnień elektrycznych. Warto jest więc, by wzięły w nim udział osoby, które wcześniej nie posiadały doświadczenia w wykonywaniu tego rodzaju prac i nie ukończyły szkół o profilu technicznym, które mogłyby dać podstawy w tym zakresie.
Kurs dzięki któremu zdobędziemy uprawnienia sep do 1kv, dzieli się na części: teoretyczną i praktyczną. W trakcie trwania zajęć praktycznych, można zaznajomić się z pracą urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
Jeśli chodzi o zakres teoretyczny kursu na uprawnienia sep do 1kv, to jest on dość rozbudowany i dotyczy takich zagadnień jak:
– obowiązki i zadania na stanowisku elektryka,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka,
– wybrane zagadnienia z zakresu prawa,
– zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,
– organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych G1.
Elektryk powinien dysponować rozległą wiedzą na temat prądu. Swoje doświadczenie zdobywał będzie natomiast na przełomie kolejnych lat pracy. Uprawnienia elektryczne są dopiero pierwszym, małym krokiem w tej długiej drodze. Pamiętać należy o tym, że wszelkie prace, które są wykonywane pod napięciem, mogą nieść ze sobą ryzyko i należy zawsze stosować odpowiednie zasady bezpieczeństwa. Odbycie kursu, pozwalającego uzyskać uprawnienia do 1kv, może jednak stworzyć możliwości na ciekawy i perspektywiczny zawód.

dev@dinusiek.pl