HomeCiekaweZ jaką sprawą zgłosić się do notariusza?

Z jaką sprawą zgłosić się do notariusza?

Z jaką sprawą zgłosić się do notariusza?

Z pewnością każdy z nas jest w stanie przytoczyć przynajmniej kilka sytuacji, kiedy faktycznie konieczne jest udanie się do notariusza. Jest to urzędnik, który zajmuje się sporządzaniem i poświadczaniem za prawdziwe różnego rodzaju aktów prawnych.

Czasami konieczne jest odwiedzenie biura notarialnego

Najczęstszą sytuacją, kiedy rzeczywiście jest to nieodzowne jest sytuacja, kiedy chcemy sporządzić umowę kupna, sprzedaży lub też darowizny danej nieruchomości lub też przekazanie komuś wieczystego prawa do użytkowania danego gruntu. Taka umowa może dotyczyć więc zarówno działki, gospodarstwa rolnego, domu jak i mieszkania. Dopiero posiadając zabezpieczenie notarialne stajemy się właścicielami danej nieruchomości w świetle prawa, co jest bardzo ważne.

Urzędnik pracujący w biurze notarialnym zajmuje się też kwestiami związanymi z dziedziczeniem. Może pomóc w przygotowaniu, opracowaniu i sporządzeniu testamentu danej osoby, który to nabiera mocy prawnej i według którego to dokumentu po śmierci danej osoby rozdzielany będzie jej majątek na osoby do tego upoważnione. Notariusz zajmuje się też kwestiami dziedziczenia i podziału majątku także w sytuacjach, kiedy osoba zmarła nie pozostawiła po sobie testamentu poświadczonego notarialnie.

Przygotowywanie różnego rodzaju aktów prawnych

Co prawda, zdecydowana większość umów nie potrzebuje poświadczenia notarialnego. Takie jednak może być potrzebne w przypadku zawierania spółki (cywilnej, komandytowej czy tez z ograniczoną odpowiedzialnością) czy też w momencie, kiedy potrzebny jest statut spółki akcyjnej.

Notariusz z pewnością zajmie się też kwestiami związanymi z przygotowaniem umowy małżeńskiej, która inaczej nazywana jest intercyzą.

Dlaczego można zaufać notariuszowi?

W przypadku notariusza mamy do czynienia z osobą zaufania publicznego. Bardzo często są to osoby o nieposzlakowanej opinii, które dysponują szeroką wiedzą i prawniczym wykształceniem. Ta kwestia zaufania dla tego funkcjonariusza publicznego jest niejako podstawowa i to na niej opiera się praca notariusza.

Oczywiście, za przeprowadzane czynności prawne notariusz pobiera taksę notarialną, dzięki której sam może zarabiać i utrzymywać swoje biuro. Określone zostały jednakże maksymalne stawki, jakie mogą być przez niego pobierane za dane czynności notarialne.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

dev@dinusiek.pl