HomeTechnologiaZabezpieczenia w miejscach pracy – jak chronić zdrowie i życie pracowników?

Zabezpieczenia w miejscach pracy – jak chronić zdrowie i życie pracowników?

Zabezpieczenia w miejscach pracy – jak chronić zdrowie i życie pracowników?

Bezpieczeństwo pracowników każdego zakładu pracy jest kwestią priorytetową – zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania swoich obowiązków to wymóg nakładany na pracodawcę. Aby spełnić te wymagania konieczne jest dostosowanie pomieszczeń oraz zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej. O konkretnych elementach ubioru piszą inspektorzy BHP, określając zagrożenia związane z danym miejscem pracy.
Jakie ubrania ochronne i robocze zalecane są najczęściej? Podstawą są fartuchy i kombinezony robocze – mogą mieć one różnorodne parametry, tworzone są bowiem zarówno z tworzyw tekstylnych, jak i syntetycznych. Fartuchy stosowane są najczęściej w zakładach farmaceutycznych, ale również w przypadku zakładów spożywczych. Ich zadaniem jest ochrona odzieży prywatnej przed ubrudzeniem oraz ograniczenie zanieczyszczeń i tym samym: zanieczyszczenie leków czy jedzenia podczas ich przygotowywania czy dystrybucji.
W miejscach takich jak kopalnie, place budowy stosowane są często kaski ochronne na głowę. Ich zadaniem jest amortyzowanie przypadkowego uderzenia (np. o niski strop) oraz ochrona głowy. Na placach budowy wykorzystywane są również kombinezony pracownicze (wykonane z grubej bawełny) oraz rękawice robocze.

Miejsca zagrożone zbieraniem się gazów wybuchowych

Kopalnie oraz zakłady przetwórcze (Galwaniczne, chemiczne, paszy zwierzęcej) szczególnie narażone są na zbieranie się gazów wybuchowych. Jeśli pomieszczenia nie są odpowiednio wentylowane istnieje możliwość eksplozji, co bezpośrednio zagraża życiu osób zatrudnionych.
Rozwiązaniem jest między innymi stosowanie wentylatorów promieniowych. Producent wentylatorów promieniowych zapewnia, że tego rodzaju produkty są odporne na trudne warunki panujące np. w kopalniach, zmienne temperatury, działanie wody, pojawianie się rdzy.

dev@dinusiek.pl